MTD logo

Miền Trung Đông

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể VIỆT NAM tại Hoa Kỳ | VEYM - USA

MIỀN Latest Event by Photos

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng, và các em trong Ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ.

Cùng với cha Tuyên Uý Miền, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin gởi lời chào thân ái và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể đến với quý Cha và toàn thể quý vị. Chiếu theo quyết định của Hội Đồng Miền nhóm họp, ngày 7 tháng 11 năm 2016, liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Nghĩa Hiệp. Với mục đích tạo cho các em Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ có cơ hội học hỏi và chia sẻ Lời Chúa, gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể để thăng tiến đời sống thiêng liêng. Giúp các em học hỏi về những kỷ năng đối phó với những thử thách và cám dỗ của xã hội, đồng thời tạo bầu khí vui tươi lành mạnh để các em gặp gỡ và kết thân với nhau.

Nay, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông, xin được chính thức thông báo đến quý Cha và toàn thể quý thành viên về việc tổ chức Đại Hội Nghĩa Hiệp với những chi tiết như sau:

  1. Chủ Đề: [BE TRANSFORMED] – “...Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind...” (Romans 12:1-2)
  2. Địa Điểm: Hashawha Environmental Center – 300 John Owings Road, Westminster, MD 21158
  3. Thời Gian: Từ 6:00 chiều Thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 đến 1:00 chiều Chúa Nhật, ngày 9 tháng 7 năm 2017
  4. Lệ Phí: $85.00. Sẽ không nhận đơn sau ngày 5 tháng 6 hoặc nếu con số tham viên đạt quá 180 người.
  5. Điều Kiện Tham Dự: Các em từ Ngành Nghĩa Sĩ trở lên. Tham Dự Viên trên 18 tuổi phải có các dữ liệu kiểm tra hình phạm cá nhân (Completed background check and VIRTUS training).
  6. Ghi Danh: Hồ sơ ghi danh và lệ phí xin gởi về: Tr. Dan-Uyen Lai – 20239 Brookview Square, Ashburn, VA 20147
  7. Download Thông Báo & Đơn Ghi Danh
Vì lợi ích chung của Miền và cách riêng cho các bạn trẻ trong ngành Nghĩa Sĩ và Hiệp Sĩ, kính xin quý Cha và quý vị góp sức cầu nguyện, khuyến khích và tham gia mọi công tác yểm trợ, để Đại Hội được thành công tốt đẹp trong tình đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất. Mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, xin vui lòng liên lạc với BCH Miền: bch-mtd@googlegroups.com.

Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý vị và toàn thể gia đình.
Trân trọng kính chào,

Kiến thị,
Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.
Tuyên Úy, TNTT/MTĐ
Thay mặt Ban Chấp Hành,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Chủ Tịch, TNTT/MTĐ
Dear Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and laypersons), Parents, Youth-Leaders, and all Youth Members of the Companion and Knight of Eucharist Division,

Along with the Regional Chaplain, the Mid-Atlantic Executive Committee sends our warmest regards in the love of Jesus Christ to our Chaplains and to all of you. In accordance with the decision made during the regional assembly meeting that took place on November 7, 2016, in an effort to create opportunities for our Companion and Knight of Eucharist members to learn more about the Word of God, encounter Jesus through the Sacrament of the Eucharist, and to equip our youth members with the knowledge they need to cope with the challenges and temptations facing Christian teens today, we, the Mid-Atlantic Executive Committee, are pleased to officially announce the Mid- Atlantic VEYM Companion and Knight of Eucharist Convention with the following details:

  1. Theme: [BE TRANSFORMED] – “...Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind...” (Romans 12:1-2)
  2. Location: Hashawha Environmental Center – 300 John Owings Road, Westminster, MD 21158
  3. Time & Date: From 6:00 PM, Friday 7 July 2017 to 1:00 PM, Sunday 9 July 2017.
  4. Fee: $85.00 per person. (We will not accept applications after June 5, 2017 or if exceed 180 registrations).
  5. Registration Criteria: A youth member of the Companion Division and older. Attendees over the age of 18 must have a completed background check and attended the VIRTUS training.
  6. Contact Info: Registration package and fee please submit to: Tr. Dan-Uyen Lai – 20239 Brookview Square, Ashburn, VA 20147
  7. Download Announcement & Registration application
For the common interest of our Region and especially for the interest of our Companion and Knight of Eucharist members, we respectfully ask that Chaplains and all members pray for, encourage, and participate in all activities so that this Convention is successful in solidarity, love, and unity. Any questions and comments can be directed to the Mid-Atlantic Executive Committee at: bch-mtd@googlegroups.com.

May Jesus Christ in the Holy Eucharist and Mother Mary continue to bestow upon our Chaplains, members and families an abundance of love and blessings.

Sincerely,
Attested,
Rev. John Hoàng Thanh Sơn, O.P.
Regional Chaplain, Mid-Atlantic Region
On behalf of the Regional Executive Committee,
Francis Xavier Vũ Cao Lập
Regional President, Mid-Atlantic Region

Kính gởi: - Quý Linh Mục Tuyên Uý Đoàn
- Quý Thành Viên Hội Đồng Miền
- Quý Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng, và thành viên các cấp
Trích yếu: V/v Bổ Nhiệm Tuyên Uý Đoàn Lê Bảo Tịnh

Chiếu thêo trách nhiệm và quyền hạn do Nội Quy của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ quy định về việc bổ nhiệm Tuyên Uý Đoàn. Căn cứ vào nguyện vọng và nhu cầu của Đoàn Lê Bảo Tịnh thuộc Giáo Đoàn Mẹ Thiên Chúa, Harrisburg, Pennsylvania.

Tôi, linh mục Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP, Tuyên Úy PT/TNTT Miền Trung Đông Hoa Kỳ, trân trọng bổ nhiệm linh mục:

Giuse Trần Văn Quang

vào chức vụ Tuyên Uý Đoàn Lê Bảo Tịnh với nhiệm vụ và quyền hạn do Nội Quy điều 24 và 26 đã quy định.

Thư Bổ Nhiệm này có hiệu lưc kể từ ngày ký.

Xin cám ơn Cha Trần Đức Hùng đã đón nhận vai trò và trách nhiệm Tuyên Úy Đoàn để hướng dẫn các em Thiếu Nhi Thánh Thể trở thành người Kitô hữu hoàn hảo và góp phần xây dựng Giáo Hội. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh và đóng góp của Cha.

Làm tại Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, ngày 6 tháng 5 năm 2017
Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP
Tuyên Úy PT/TNTT/MTĐ

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề

May 26 - 28, 2017

THANK YOU FOR YOUR INTEREST. REGISTRATION HAS ENDED. PLEASE PRAY FOR A SUCCESSFUL SA MẠC

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Nhân dịp năm mới, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin kính gửi đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thay mặt BCH Miền, con xin thông báo về hai sự kiện liên quan đến chương trình huấn luyện bổ túc thêm cho các Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng và Trợ Tá trong năm 2017. Xin download thông báo.

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề: "Lãnh Đạo"
May 26-28, 2017 @ Lathrop E. Smith Center in Rockville, MD
THANK YOU FOR YOUR INTEREST. REGISTRATION HAS ENDED. PLEASE PRAY FOR A SUCCESSFUL SA MẠC

Vì lợi ích chung, Cha Tuyên Uý Miền cũng như BCH Miền rất mong các đoàn cố gắng phổ biến, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các thành viên trong đoàn đi tham dự dịp huấn luyện này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta sắp thực hiện.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá “Samaritanô LXV” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 10 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $60.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. là người Công Giáo
  2. trên 30 tuổi và có lòng yêu mến trẻ em
  3. được sự giới thiệu của Ban Chấp Hành liên hệ, cha Tuyên Úy, Trợ Úy, hay một Trợ Tá của Phong Trào
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Chaplain Assistant-Layperson Training Camp “Samaritanô LXV” with the following details:

 1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 10, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
 3. Fee: $60.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
 4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
 5. Criteria:
  1. Roman Catholic
  2. 30 years of age or older and love children
  3. an introduction from Chapter’s Executive Committee, Chaplain; or Chaplain Assistant (clery or layperson)
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Chủ Tịch Miền

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Ánh Lửa 24 [Mã số CI 0226] và Cấp 2 Ngành Nghĩa - Ánh Lửa 25 [Mã Số 2N 0127], với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 9 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $70.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. Cấp I:
    1. 18 tuổi trở lên
    2. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    3. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy liên hệ
    4. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    5. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  2. Cấp II:
    1. 19 tuổi trở lên
    2. đã có chứng chỉ Cấp I ít nhất là 3 tháng
    3. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    4. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy liên hệ
    5. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    6. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
  In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Youth Leader Training Camp Level I “Ánh Lửa XXIV” and Level II Companion Division “Ánh Lửa XXV” with the following details:

  1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
   5110 Meadowside Ln,
   Rockville, Maryland 20855
   (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
  2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 9, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
  3. Fee: $70.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
  4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
  5. Criteria:
   1. Level I:
     1. 18 years of age or older
     2. active at a Chapter
     3. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     4. 3 months of preparation
     5. Download Announcement & application
   2. Level II:
     1. 19 years of age or older
     2. is certified as a Youth-Leader Level I for at least 3 months
     3. active at a Chapter
     4. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     5. 3 months of preparation
     6. Download Announcement & application
  1. Contact: Please mail application, VAP form, and fees to: Tr. Nhung Nguyen
  Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
  Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
  Chủ Tịch Miền