MTD logo

Miền Trung Đông

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể VIỆT NAM tại Hoa Kỳ | VEYM - USA

MIỀN Latest Event by Photos

SA MẠC HUẤN LUYỆN CHUYÊN ĐỀ

FOR May 26 - 28, 2017 -THÔNG BÁO & ĐƠN THAM DỰ DOWNLOAD BELOW

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Nhân dịp năm mới, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin kính gửi đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thay mặt BCH Miền, con xin thông báo về hai sự kiện liên quan đến chương trình huấn luyện bổ túc thêm cho các Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng và Trợ Tá trong năm 2017. Xin download thông báo.

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề: "Lãnh Đạo"
May 26-28, 2017 @ Lathrop E. Smith Center in Rockville, MD
Download Thông Báo & Application for Sa Mạc Chuyên Đề Giôsuê 1

Vì lợi ích chung, Cha Tuyên Uý Miền cũng như BCH Miền rất mong các đoàn cố gắng phổ biến, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các thành viên trong đoàn đi tham dự dịp huấn luyện này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta sắp thực hiện.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

Jul 7 - Đại Hội Nghĩa Hiệp

For Nghia Si and Hiep Si - Convention, Westminister, MD

Save the Date - for - Đại Hội Nghĩa Hiệp - Westminister, MD