MTD logo

Sa Mạc

Sa Mạc | Huấn Luyện Bổ Túc | Đội Trưởng Đội Phó | Học Tập

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá “Samaritanô LXV” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 10 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $60.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. là người Công Giáo
  2. trên 30 tuổi và có lòng yêu mến trẻ em
  3. được sự giới thiệu của Ban Chấp Hành liên hệ, cha Tuyên Úy, Trợ Úy, hay một Trợ Tá của Phong Trào
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Chaplain Assistant-Layperson Training Camp “Samaritanô LXV” with the following details:

 1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 10, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
 3. Fee: $60.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
 4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
 5. Criteria:
  1. Roman Catholic
  2. 30 years of age or older and love children
  3. an introduction from Chapter’s Executive Committee, Chaplain; or Chaplain Assistant (clery or layperson)
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Chủ Tịch Miền

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Ánh Lửa 24 [Mã số CI 0226] và Cấp 2 Ngành Nghĩa - Ánh Lửa 25 [Mã Số 2N 0127], với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 9 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $70.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. Cấp I:
    1. 18 tuổi trở lên
    2. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    3. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy liên hệ
    4. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    5. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  2. Cấp II:
    1. 19 tuổi trở lên
    2. đã có chứng chỉ Cấp I ít nhất là 3 tháng
    3. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    4. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy liên hệ
    5. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    6. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
  In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Youth Leader Training Camp Level I “Ánh Lửa XXIV” and Level II Companion Division “Ánh Lửa XXV” with the following details:

  1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
   5110 Meadowside Ln,
   Rockville, Maryland 20855
   (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
  2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 9, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
  3. Fee: $70.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
  4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
  5. Criteria:
   1. Level I:
     1. 18 years of age or older
     2. active at a Chapter
     3. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     4. 3 months of preparation
     5. Download Announcement & application
   2. Level II:
     1. 19 years of age or older
     2. is certified as a Youth-Leader Level I for at least 3 months
     3. active at a Chapter
     4. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     5. 3 months of preparation
     6. Download Announcement & application
  1. Contact: Please mail application, VAP form, and fees to: Tr. Nhung Nguyen
  Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
  Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
  Chủ Tịch Miền

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề

May 26 - 28, 2017

THANK YOU FOR YOUR INTEREST. REGISTRATION HAS ENDED. PLEASE PRAY FOR A SUCCESSFUL SA MẠC

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Nhân dịp năm mới, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin kính gửi đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thay mặt BCH Miền, con xin thông báo về hai sự kiện liên quan đến chương trình huấn luyện bổ túc thêm cho các Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng và Trợ Tá trong năm 2017. Xin download thông báo.

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề: "Lãnh Đạo"
May 26-28, 2017 @ Lathrop E. Smith Center in Rockville, MD


Vì lợi ích chung, Cha Tuyên Uý Miền cũng như BCH Miền rất mong các đoàn cố gắng phổ biến, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các thành viên trong đoàn đi tham dự dịp huấn luyện này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta sắp thực hiện.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

Our Miền

Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà Miền Trung Đông. Miền Trung Đông là một miền nhỏ bé của phong trào thiếu nhi thánh thể tại Việt Nam Hoa Kỳ. Miền chúng ta có 10 đoàn đang hoạt động mạnh mẽ và có hơn 1,000 đoàn sinh, huynh trưởng, trợ uý, và trợ tá. If you would like to make a charitable donation, please click on support us to contact us! Thank you!