MTD logo

liên lạc

Contact us

Name*:
Phone number:
Email address*:
Comments and questions*:
Contact Us form
reload image

Enter web form code*:* - required fields.
We will reply within 24 to 48 hours.
             

Our Miền

Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà Miền Trung Đông. Miền Trung Đông là một miền nhỏ bé của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Miền chúng ta có 10 đoàn đang hoạt động mạnh mẽ và có hơn 1,000 đoàn sinh, huynh trưởng, trợ uý, và trợ tá.