MTD logo

News Bulletin

Mừng Bổn Mạng Miền Trung Đông

May 26, 2017 9am to 3pm

Download Announcement

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh các cấp,

Lời đầu tiên, con xin gởi lời chào bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể đến toàn thể quý thành viên trong Miền Trung Đông và cầu chúc mọi người một Mùa Chay với nhiều niềm vui, đầy thánh thiện, và ân phúc của Thiên Chúa.

Tiếp theo, con xin thay mặt cho Ban Chấp Hành Miền trân trọng kính mời toàn thể quý Cha và quý vị đến tham dự thánh lễ Bổn Mạng Miền, kính thánh Đaminh Saviô. Đây là dịp để tất cả các thành viên trong miền gặp gỡ, cảm tạ Chúa và chung vui trong tinh thần đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Dưới đây là chi tiết của ngày lễ Bổn Mạng Miền:

 1. Thời Gian: Thứ Bảy – Ngày 6 tháng 5 năm 2017 9am đến 3pm
 2. Địa Điểm: Our Lady of Vietnam Roman Catholic Church
  Address: 11814 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Chương Trình:
   09:00 AM - Gặp mặt kết thân
   09:30 AM - Dâng hoa
   09:45 AM - Thánh lễ
   10:45 AM - Chụp hình | Chào cờ
   11:15 AM - Ăn trưa | Slideshow | Trao thưởng
   12:45 PM - Sinh hoạt theo Ngành
   01:45 PM - Bế mạc
   02:00 PM - Ra về
Kính mong quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Phụ Huynh, Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh thu xếp thời gian về xum họp chung quanh vị thánh quan thầy Đaminh Saviô, để cùng với ngài dâng tấm lòng chúc tụng và tạ ơn lên Thiên Chúa và Mẹ Maria. Sự hiện diện đông đủ của mọi người trong ngày Lễ Bổn Mạng Miền nói lên tinh thần đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất của Miền Trung Đông, cũng là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức chúng con.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và thánh Đaminh Saviô tiếp tục tuôn đổ tình yêu và ân sủng trên quý Cha và tất cả mọi thành viên của Miền Trung Đông và chúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang thực hiện.

Trân trọng kính chào,

Kiến thị,

Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, O.P.
Tuyên Úy, TNTT/MTĐ
Beltsville, ngày 30 tháng 3 năm 2017
Thay mặt Ban Chấp Hành,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Chủ Tịch, TNTT/MTĐ
Dear Chaplains, Chaplain Assistants (Clergy and Layperson), Parents, Youth-Leaders, and Youth Members of all levels,

The Mid-Atlantic Executive Committee sends our warmest regards in the love of Jesus Christ in the Eucharist to our Chaplains and members, wishing you a Lenten season full of joy, holiness, and grace.

On behalf of the Regional Executive Committee, we would like to invite all of our members to attend the annual VEYM Mid-Atlantic Regional Anniversary, celebrating the Feast of Saint Dominic Savio, patron saint of the VEYM Mid-Atlantic Region. This is an opportunity for all of us to come together, give thanks to God, and celebrate together in the solidarity, love and unity of Jesus Christ in the Eucharist.

 1. Date: Saturday, May 6, 2017 9am to 3pm
 2. Location: Our Lady of Vietnam Roman Catholic Church
  Address: 11814 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904
Agenda:
   09:00 AM - Welcoming
   09:30 AM - Offering of Flowers to Mary
   09:45 AM - Holy Mass
   10:45 AM - Group photo | Opening Ceremony
   11:15 AM - Lunch | Slideshows | Awards
   12:45 PM - Activities for Four Division
   01:45 PM - Closing Ceremony
   02:00 PM - Departure
We look forward to welcoming our beloved Chaplains, Chaplain Assistants (Clergy and Layperson), Parents, Youth-Leaders, and Youth Members to the annual VEYM Mid-Atlantic celebration of Saint Dominic Savio, and together, offer our praise and gratitude to Almighty God and the Blessed Mother Mary. Your presence is greatly appreciated by the organizing committee. May Jesus Christ in the Eucharist, through the intercession of Mother Mary, and St. Dominic Savio, continue to bestow upon our Chaplains and all members an abundance of love and grace, and bless all the work that we are doing.

Cordially invited,
Attested,

Rev. John Hoàng Thanh Sơn, O.P.
Regional Chaplain, Mid-Atlantic Region
Beltsville, Maryland – March 30, 2017
On behalf of the Regional Executive Committee,
Francis Xavier Vũ Cao Lập
Regional President, Mid-Atlantic Region

Kính gởi: - Quý Linh Mục Tuyên Uý Đoàn
- Quý Thành Viên Hội Đồng Miền
- Quý Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng, và thành viên các cấp
Trích yếu: V/v Bổ Nhiệm Tuyên Uý Đoàn TNTT Cecilia

Chiếu thêo trách nhiệm và quyền hạn do Nội Quy của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ quy định về việc bổ nhiệm Tuyên Uý Đoàn. Căn cứ vào nguyện vọng và nhu cầu của Đoàn Cêcilia thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng, Philadelphia, Pennsylvania.

Tôi, linh mục Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP, Tuyên Úy PT/TNTT Miền Trung Đông Hoa Kỳ, trân trọng bổ nhiệm linh mục:

Giuse Trần Đức Hùng, C.Ss.R.

vào chức vụ Tuyên Uý Đoàn TNTT Cecilia với nhiệm vụ và quyền hạn do Nội Quy điều 24 và 26 đã quy định.

Thư Bổ Nhiệm này có hiệu lưc kể từ ngày ký.

Xin cám ơn Cha Trần Đức Hùng đã đón nhận vai trò và trách nhiệm Tuyên Úy Đoàn để hướng dẫn các em Thiếu Nhi Thánh Thể trở thành người Kitô hữu hoàn hảo và góp phần xây dựng Giáo Hội. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh và đóng góp của Cha.

Làm tại Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, ngày 26 tháng 3 năm 2017
Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP
Tuyên Úy PT/TNTT/MTĐ

VEYM DAY OF SACRIFICE

March 5, 2017 - SAVE THE DATE

Please click on Event and Photo to see the lenten kick off pictures of each doan.

Sa Mạc Huấn Luyện Trung Ương 2017

January 6, 2016 -THÔNG BÁO & ĐƠN THAM DỰ Cấp I, II, III va Trợ Tá

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, Trợ Úy, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên cùng quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo chương trình sinh hoạt toàn niên của Phong Trào và nhu cầu của các Miền, đặc biệt là Miền Tây và Miền Trung trong năm, nay Ban Chấp Hành Trung Ương xin được thông báo đến tất cả quý thành viên của Phong Trào các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng và Trợ Tá sẽ được tổ chức trong năm 2017 với những chi tiết như sau:

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA X
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 28 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $120.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ TÁ, SAMARITANO 64
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ sáu ngày 30 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $60.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều kiện Tham Dự: (1) 30 tuổi trở lên; (2) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP I, XUẤT HÀNH 60
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $80.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 18 tuổi trở lên; (2) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (3) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP II, XUẤT HÀNH 61
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $80.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 19 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp I ít nhất là 3 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA XI
1. Ðịa Ðiểm: Hiawatha Camp Retreat Center; Wichita, Kansas (ICT Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 30 tháng 08 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017
3. Lệ Phí: $200.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 30 tháng 05 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

GHI DANH THAM DỰ SA MẠC
Phần hướng dẫn ghi danh trên mạng qua hệ thống thành viên sẽ được thông báo trong những ngày tới. Để cho phần ghi danh trên mạng được nhanh chóng, xin tất cả chuẩn bị:
a) Đơn Tham Dư sa mạc tương ứng với sa mạc muốn ghi danh
b) Bản sao của thẻ căn cước (ID card) cấp từ chính quyền địa phương hoặc liên bang
**Riêng với Sa Mạc Cấp II Ấu, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ Cấp I hoặc II
***Riêng với Sa Mạc Cấp III, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ cấp II

Sau khi nhận Đơn Tham Dự, Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ duyệt xét và gởi thư chấp thuận cùng những chi tiết về Sa Mạc tới các Dự Tuyển Viên.
Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương rất mong quý cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Đoàn cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các Huynh Trưởng và Trợ Tá tham dự và nhất là luôn cầu nguyện cho các sa mạc được thành công.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang thực hiện.

Trân trọng kính chào,

Kiến thị, Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
Download Thông Báo - Camp Announcement

Dec 4 - Tiểu Sử Của Cha Tuyên Uý Đoàn Fatima

Cáo Phó CHA CỐ GIUSE ĐINH CÔNG HUỲNH | Đoàn Fatima, PA

Đoàn chúng con/em vô cùng thương tiếc báo tin buồn: Cha Tuyên Uý Giuse Đinh Công Huỳnh đã được Chúa gọi về vào chiều hôm nay tại nhà thương Thomas Jefferson tại Philadelphia, PA. Xin tất cả quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh, cùng toàn thể quý anh chị em xa gần hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Cha Cố thân yêu, linh hồn Giuse. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, dủ lòng thương xót, đón linh hồn Cha Cố Giuse vào nước Thiên Đàng hưởng vinh phúc trên trời. Cha ơi, khi vào nước trời, xin Cha nhớ đến Đoàn chúng con.

Dec 3 - Socks & Blanket Drive from Au Nhi

Doan Thanh Tam, Arlington, VA

If these little Au Nhi can donate so can you!!!! This week is the last week we are collecting socks, blankets and donations. Saturday the 10th will be the last day of the collection. For more information as Tr. Hanh Phuoc.

Dec 3 - Socks & Blanket Drive

Đoàn Anre Trong, Chantilly, VA

Nov 27 - Feast Day of ADL & 21st Year Anniversary

Bon Mang Doan Anre Dung Lac, Silver Spring, MD

Nov 24 - Happy Thanksgiving from Don Bosco

Greetings from Doan Don Bosco, Richmond, VA

Oct 22 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Thánh Tâm

và cùng với Đoàn Anrê Trông, và Đon Boscô - Arlington, VA

Oct 16 - Bổn Mạng Đoàn Fatima 23 Năm

Mass & Celebration - Philadelphia, PA

Aug 28 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Fatima

và cùng với Đoàn Anrê Dũng Lạc - Philadelphia, PA

Sa Mạc Anh Lua 22 và 23

Huấn Luyện Huynh Trưởng - Rockville, MD

ALL TNTT MEMBERS please wear full uniform!
If possible, please arrive by 10am to help blow up balloons!

10:30 a.m. Gathering of Pilgrims for Procession
Outside Picture Taken of Group
11:00 a.m. Vietnamese Drummers
Procession into Upper Church with Statue, Flags & Banners
1:30 p.m. Pilgrimage Mass Upper Church
Celebrant: Reverend Monsignor Tri Minh Trinh
President of the Federation of the Vietnamese Catholics
Homilist: Reverend Tinh Pham

Chúc mừng! Chúc mừng!

HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP mới nhất của Miền Trung Đông

Special congratulations to our PCT QT Tr. Tôma Dương Hữu Đức & PCT NH Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung on their promotion to HLVSC this past weekend at ‪VDH6‬!!! Thank you for all you do for MTĐ and Veym Tntt-Usa! May the Holy Spirit continue to give you strength to FEARLESSLY bring others closer to God!