MTD logo

Bản Tin Niềm Vui

Newsletter

Our Miền

Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà Miền Trung Đông. Miền Trung Đông là một miền nhỏ bé của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Miền chúng ta có 10 đoàn đang hoạt động mạnh mẽ và có hơn 1,000 đoàn sinh, huynh trưởng, trợ uý, và trợ tá. If you would like to make a charitable donation, please click on support us to contact us! Thank you!